නිදහස් කුසලානය බලන්න like එකක් දාලා සෙට් වෙන්න

චැනල් හොයා හොයා ඉන්නේ නැතුව මෙතනින්  මැච් එක බලන්න like එකක් දාලා share පාරක් දාලා සෙට් වෙන්න

පහත ලින්ක් එක මත ක්ලික් කර නරඹන්න

https://www.facebook.com/srilankacricket/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *