විදුළි වේගයෙන් හාමුදුරුනම පදවපු සුපිරි වාහනයට අන්තිමට වුනදේ ඔබට සිතන්නටවත් නොහැකි වේවි

හිමිනමක් වාහනයක් පදවනවා කිව්ව ගැන ඔබත් එකවරම හොල්මන් වෙන්න ඇති අපි මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා පසුගිය කලයේනම් හිමිනමක් වාහනයක් පදවාගෙන ගිහින් පොලිසිය දඩ කොලයක් ලියපු කතාවක් ලංකාවෙන්නම් අහන්නට ලැබුණා. නමුත් අද අපි මේ කියන්න යන්නේ ලංකාවේ කතාවක්නම් නොවෙයි.

තායිලන්තයේ හිමිනම විසින් පදවාගෙන ගිය සුපිරි මෝටර් රථයක් අනතුරකට ලක්වූ පුවතක් අපිට අහන්නට ලැබුණා. එහි වැඩි විස්තර සහ ඡායරූප සහිත වීඩියෝව පහතින් ඔබත් නරඹන්න

One thought on “විදුළි වේගයෙන් හාමුදුරුනම පදවපු සුපිරි වාහනයට අන්තිමට වුනදේ ඔබට සිතන්නටවත් නොහැකි වේවි”

  1. There are definitely quite a lot of particulars like that to take into consideration. That may be a nice point to convey up. I supply the ideas above as common inspiration but clearly there are questions like the one you deliver up where the most important thing can be working in trustworthy good faith. I don?t know if best practices have emerged round things like that, however I’m sure that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and boys feel the impression of just a second’s pleasure, for the remainder of their lives.
    [url=http://www.whorebutt.top/]Free Porn Picture Galleries[/url]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *