එක් පන්දුවකට ලකුණු 21 ක් ලබාගත් ලෝක වාර්තාවක් තැබූ තරගය ඔබට මතකද?

දකුණු අප්‍රිකාවයි ඔස්ට්‍රේලියාවයි අතර තිබුණු එක්දින තරගාවලියක එක පන්දුවකට ලකුණු 21 ක් ලබාගත් මොහොතක් පිලිබදව ඔබට මතකද පන්දු යවන්න විසින් දිගින් දිගටම නිපන්දු යැවීමයි මිට හේතුව උනේ මෙන්න එම අවස්ථාව පහලින් තිබෙන වීඩියෝව බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *