ක්‍රිකට් පිත්ත දෙකට කැඩෙන්න බෝල දාපු පන්දු යවන්නන්ගේ සුපිරි වැඩ ටිකක් මෙන්න

ක්‍රිකට් කියන්නේ ලෝකේ බොහෝ දෙනෙක් ආදරය කරන සුපිරි ක්‍රීඩාවක්..ඉතින් අපිඅ අද කියන්න යන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී වුන අපුරු සිදුවීම් ගැන පන්දුවට පහර දෙනකොට පිත්ත දෙකට කැඩෙන්න තරම් පහරක් වැදුණු අවස්ථා කිහිපයක් මෙන්න බලන්නකෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *