උපන් මාසය අනුව හැදෙන ලෙඩරෝග වෙනස්වන බව සොයාගනී මෙන්න විස්තරේ

මේ කියන්න යන්නේ ඇමරිකාවෙන් සොයාගත් අලුත්ම සොයාගැනීමක් ගැනයි. ඇමරිකාවේ කොලොම්බියා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කරපු අලුතම සොයාගැනීමක් තමයි මේ අපිට හැදෙන විවිධ ලෙඩ රෝග වලට අපි ඉපදෙන මාසය බලපාන බවයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ එක එක මස වල ඉපදෙන ඇයට හැදෙන්න තියන බලපෑම වැඩි විවිධ ලෙඩරෝග තිඔයන බවයි ඔවුන් සොයාගෙන තිබෙන්නේ.

ඊට අමතරව ලෙඩ රෝග වැඩිමා ප්‍රමාණය හදන්නේ කොයි මාසේ ඉපදුන අයගේද කියලත් ඔවුන් සොයාගෙන තිබෙනවා මෙන්න එම පුවත ඇතුලත් වීඩියෝව පහතින් ඔබත් නරඹන්න

One thought on “උපන් මාසය අනුව හැදෙන ලෙඩරෝග වෙනස්වන බව සොයාගනී මෙන්න විස්තරේ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *